Obul.net ile gündeme dair son haber ve blogları bir arada bulabileceğiniz bir yer Siteyi ingilizce içerikler ile kullanabilirsiniz bunun için Buraya tıklayn ve başlayın !

Milli Emlak, iki şehirdeki 8 adet konut ile 19 adet arsa ve araziyi satıyor! 

5 gün önce 129

Editör: Pınar Demircan Yayınlanma: 16:25 - 7 Haziran 2024

Milli Emlak, iki şehirdeki 8 adet konut ile 19 adet arsa ve araziyi satıyor! 


Milli Emlak, Balıkesir ve Çorum'daki 8 adet konut ile 19 adet arsa ve araziyi satıyor. Peki gayrimenkullerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...Milli Emlak tarafından, Balıkesir ve Çorum'daki 8 adet konut ile 19 adet arsa ve arazi satışa sunuluyor. Söz konusu gayrimenkuller ile ilgili ilan metinleri yayımlandı. 

Bayat Milli Emlak, Çorum ili Bayat ilçesinde yer alan 19 adet arsa ve araziyi satıyor. Gayrimenkullerin satış ihalesi 13 Haziran'da saat 09:30'da yapılacak. 

Çorum'da yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 119,97 metrekare ile 6 bin 452 metrekare arasında değişiyor. Arsa ve arazilerin fiyatları ise 13 bin TL'den başlıyor, 194 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Milli Emlak, iki şehirdeki 8 adet konut ile 19 adet arsa ve araziyi satıyor! 

Balıkesir Milli Emlak da Sındırgı ilçesinde yer alan 8 adet konutu satıyor. Konutlar için satış ihalesi 2 Temmuz'da saat 11:00'de yapılacak. 

Sındırgı'da yer alan konutların büyüklükleri 94, 96 ve 99 metrekare olarak belirlendi. Gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 84 bin 600 TL ile 96 bin TL arasında, fiyatları da 846 bin TL ile 960 bin TL arasında değişiyor. 

Milli Emlak, iki şehirdeki 8 adet konut ile 19 adet arsa ve araziyi satıyor! 

İlan metinleri:

T.C.

BAYAT KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRAİLİ / İLÇESİ  MAHALLE / KÖYÜAdaParselYüzölçümHazineCinsiİmar TahminiGeçiciİhaleİhale
NOm2His.(m2)DurumuBedeli (TL) Teminatı(TL)TarihiSaati
1BAYAN KÖYÜ 15884.043,80TAMTARLAİMARSIZ61.000,0012.200,0013.06.202409:30
2ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 5593.101,00TAMTARLAİMARSIZ53.000,0010.600,0013.06.202409:40
3DORUKSEKİ KÖYÜ109842.473,43TAMBAHÇEİMARSIZ90.000,0018.000,0013.06.202409:50
4İSHAKLI KÖYÜ 8952.950,00TAMTARLAİMARSIZ65.000,0013.000,0013.06.202410:00
5İSHAKLI KÖYÜ 1599223,02TAMARSAİMARSIZ25.000,005.000,0013.06.202410:10
6İSHAKLI KÖYÜ 1614566,36TAMARSAİMARSIZ60.000,0012.000,0013.06.202410:20
7İSHAKLI KÖYÜ 8542.300,00TAMTARLAİMARSIZ81.000,0016.200,0013.06.202410:30
8İSHAKLI KÖYÜ 1573751,63TAMARSAİMARSIZ76.000,0015.200,0013.06.202410:40
9KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1237119,97TAMARSAİMARSIZ15.000,003.000,0013.06.202410:50
10KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1265823,37TAMTARLAİMARSIZ13.000,002.600,0013.06.202411:00
11KÖPÜKLÜ KÖYÜ 12882.394,05TAMTARLAİMARSIZ50.000,0010.000,0013.06.202411:10
12KÖPÜKLÜ KÖYÜ 13006.452,02TAMTARLAİMARSIZ194.000,0038.800,0013.06.202411:20
13KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1304755,84TAMTARLAİMARSIZ13.000,002.600,0013.06.202411:30
14KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1322413,17TAMARSAİMARSIZ45.000,009.000,0013.06.202411:40
15KURUÇAY KÖYÜ 1282287,57TAMARSAİMARSIZ32.000,006.400,0013.06.202411:50
16KURUÇAY KÖYÜ 1301806,67TAMARSAİMARSIZ85.000,0017.000,0013.06.202413:30
17TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 1914846,11TAMTARLAİMARSIZ85.000,0017.000,0013.06.202413:40
18TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 1918435,46TAMTARLAİMARSIZ44.000,008.800,0013.06.202413:50
19YONCALI KÖYÜ14053143,21TAMHAM TOPRAKİMARSIZ15.000,003.000,0013.06.202414:00
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,  karşılarında gösterilen tarih ve saatte  Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
 

4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.                                                                                                                

------

SINDIRGI KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

SIRA NO

TAŞINMAZ NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

ARSA PAYI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI

FİİLİ DURUMU

BAĞIMSIZ YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

ZEMİN

1

YOK

BOŞ

96,00

912.000,00

91.200,00

2.07.2024

11:00

2

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

ZEMİN

2

YOK

BOŞ

94,00

846.000,00

84.600,00

2.07.2024

11:20

3

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

1

3

VAR

DOLU

96,00

960.000,00

96.000,00

2.07.2024

11:40

4

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

1

4

VAR

DOLU

99,00

940.500,00

94.050,00

2.07.2024

12:00

5

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

2

5

YOK

BOŞ

96,00

960.000,00

96.000,00

2.07.2024

14:00

6

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

2

6

YOK

BOŞ

99,00

940.500,00

94.050,00

2.07.2024

14:20

7

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

3

7

VAR

DOLU

96,00

912.000,00

91.200,00

2.07.2024

14:40

8

***********

Balıkesir

Sındırgı

Kurtuluş

111

12

402,00

 1/8

MESKEN

3

8

YOK

BOŞ

99,00

891.000,00

89.100,00

2.07.2024

15:00

Balıkesir İli, Sındırgı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen kat mülkiyeti kurulmuş kamu konutları; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Sındırgı Kaymakamlığı-Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış işlemine konu edilecektir.

İhaleye Katılacak İsteklilerin;
1- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sındırgı Kaymakamlığı-Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin ödeme şekli; 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 10 uncu maddesinde belirtilidiği gibidir. Alıcıdan satış bedeli ve döner sermaye ücreti haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
3- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.] gerekir.
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi/yazısı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, adlarına düzenlenmiş ve ihaleye katılmaya yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletnameyi İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
     (2) Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktatır.
     (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
     (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 
5-4706 sayılı Kanunun 4. maddesi "(Ek fıkra : 28/11/2017 - 7061/58md.)" gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
8-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine yatırılması, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Banka ile yapılacak geçici teminat yatırma işlemlerinde Muhasebe Müdürlüğü/Malmüdürlüğünden ayrıca teyit alınması gerekmektedir. Geçici teminata ait alındı b0elgesinde bağımsız bölüm bilgilerinin (kat ve bağımsız bölüm no) açıkça yazılması gerekmektedir.
9- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Taşınmaz satış ihalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'dan 10 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'nı aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır.
11- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 224 4715 /154                                                                
İLAN OLUNUR

ŞOK Market 12 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! ŞOK'ta bu çarşamba günü birçok üründe indirim fırsatı...

İki şehirde kiralık 31 gayrimenkul! Konut, iş yeri, ATM yeri, kafeterya...

Yurt dışında yaşayanlar ya da yurt dışından Türkiye'ye dönenler nasıl emekli olabilir?


Geri Dön

Copyright © 2024 Emlakkulisi.Com.Tr

Kaynak Bağlantı